Asiakaspalvelu

+358 3 534 0053

Yleiset käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

 

Voimassa 1.1.2019 alkaen
Verkkokauppa Ghostwash.com
Palveluntarjoaja House of Ghost Killer Oy
Y-tunnus 3006599-9
Onkkaalantie 33
36600 Pälkäne
Puhelin: +358 3 534 0053
Sähköposti: info@ghostwash.com

Ghost Killer -tuotesarjaa myydään yksityishenkilöille ja yrityksille maailmanlaajuisesti, ellei nimenomaisesti muuta ilmaista. Tällä sivustolla esitetyt ehdot soveltuvat kaikkiin verkkokaupassa tehtyihin sopimuksiin, ellei yksittäisten asiakkaiden kanssa ole sovittu muuta. Kauppias pidättää oikeudet muuttaa ja päivittää ehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Asioimalla verkkokaupassa sitoudut kaikkiin palveluehtoihin sellaisena kuin ne ovat tilaushetkellä.

 

Vastuunrajaus

 

GhostWash -verkkokaupan sivusto esitellään sellaisena kuin se on. Sivusto on koottu henkilökunnan parhainta harkintakykyä ja ammattitaitoa käyttäen. Tietoja pyritään ylläpitämään parhaalla mahdollisella tavalla. Tietojen oikeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta ei voida antaa täyttä takuuta. Ilmoitettu tieto on julkaisun jälkeen saattanut vanhentua. Kuluttajan tulee aina varmistaa tiedon oikeellisuus ja tuotteen sopivuus käyttötarkoitukseen.

Mikäli kuluttaja on alaikäinen tai käyttää toisen henkilön tietoja, tulee hänellä olla huoltajan tai kyseisen henkilön suostumus asiointiin.

Verkkokaupan ylläpitäjä pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtojaan, palvelun sisältöä, ulkoasua, saatavuutta, laitevaatimuksia ja lisätä tai lakkauttaa palveluita.

Suosittelemme sivuston käyttöä päivitetyllä selaimella.

Asiakkaan tulee aina varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen ja seurata ohjeita. Kauppias ei vastaa ohjeiden vastaisessa käytössä aiheutuneista vahingoista.

Kauppias ei ole vastuussa sopimusrikkomuksista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään odottamattomia tapahtumia ja olosuhteiden muutoksia, jotka ovat kauppiaan hallinnan ulkopuolella ja jotka vaikuttavat sopimuksen toteutumiseen. Kauppias on tällaisissa tapauksissa velvollinen tiedottamaan asiakasta sopimuksen täyttämisen ongelmista.

 

Asiakkaista kerättävät tiedot

 

Keräämme verkkokaupassa asiakkaista tavaran toimittamista ja laskuttamista varten tarvittavat tiedot. Tietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tarkemmat tiedot rekisteriselosteessa.

Yhteystietoja kerätään ja käytetään markkinointiin vain nimenomaisella luvalla.

Kuluttajan tulee luovuttaa tilauksen yhteydessä riittävät rekisteröintitiedot, jotka tarvitaan palvelun toteuttamista varten. Kuluttaja vakuuttaa tietonsa oikeiksi ja ajantasaisiksi. Kuluttaja vastaa itse virheistä ja viivästyksistä, jotka aiheutuvat virheellisistä, puutteellisista tai vanhentuneista tiedoista.

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille ilman nimenomaista suostumusta. Tiedot voidaan luovuttaa viranomaiselle perustellusta pyynnöstä, mikäli on tapahtunut rikos, jonka tutkimista rekisteritiedot voivat edesauttaa.

Verkkopalvelussa, sosiaalisessa mediassa ja muilla etäviestimillä voidaan kerätä kuluttajista tietoa. Ellei muusta nimenomaisesti sovita, tietoja käytetään vain tarjottuun palveluun liittyvään tarkoitukseen.

Rekisteritietojen tarkistus- ja korjauspyynnön voi tehdä ainoastaan kirjallisesti yhtiön viralliseen osoitteeseen.

Rekisteriseloste on nähtävissä yhtiön toimitiloissa sekä verkkokaupassa.