Asiakaspalvelu

+358 3 534 0053

Kilpailusäännöt

1.Järjestäjä

House of Ghost Killer Oy
Y-tunnus 3006599-9
PL 19, 36601 Pälkäne

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun saavat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät kuitenkaan voi osallistua kilpailuun.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on merkitty aina kilpailun yhteyteen eli voit tarkistaa sen kilpailun Facebookpäivityksestä. Osallistumisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa.

4. Kilpailuihin osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua internetissä osoitteessa

Henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran. Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistuja antaa yhteystietonsa Järjestäjän kilpailujen käyttöön, ei Facebookille. Kilpailuun osallistutaan tykkäämällä tai kommentoimalla Facebook-sivulla mainittua päivitystä.

5. Palkinnot

Kilpailun arvontapalkintona on vaihtuva tuote- tai käsittelypalkinto, jonka voit tarkistaa kilpailun Facebookpäivityksestä, jota ei voi muuttaa rahaksi. Paketin toimituskuluista ja arpajaisveroasioista vastaa kilpailun järjestäjä.

6. Voittajalle ilmoittaminen ja palkinnon vastaanottaminen

Kilpailun järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä Facebook -yksityisviestillä. Mikäli yhteydenotto ei onnistu tai postitettu palkinto palautuu Järjestäjälle virheellisten yhteystietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, tai tulee ilmi, että kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti tai mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja.

Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinoinnissa.