Asiakaspalvelu

+358 3 534 0053

Tietosuojaseloste

Päivitetty 4.9.2019

Rekisterinpitäjä


House of Ghost Killer Oy
Y-tunnus 3006599-9
Verkkokauppa Ghostwash.com
Osoite: Onkkaalantie 33, 36600 Pälkäne
Puhelin: +358 3 534 0053
Sähköposti: info@ghostwash.com
Tietosuojavastaava Terhi Nieminen

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja kerääminen

 

Ensisijaisesti keräämiämme henkilätietoja käytetään palvelun toteuttamiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, myyjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon. Nimenomaisella luvalla tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin.

Tietojen käyttö perustuu sopimussuhteeseen, asiakkaan nimenomaiseen lupaan, tai verkkokaupan käyttöön. Keräämme erityisesti esimerkiksi:

Yhteystietoja, kuten perus- ja yhteystiedot, nimi, osoite, y-tunnuts, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakassuhdetta koskevia tietoja, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvontatiedot ja peruutustiedot. Mahdollisia muita tietoja asiakkaan nimenomaisella luvalla.

 

Tietojen luovuttaminen kolmansille tahoille

 

Tietoja voidaan luovuttaa ulkoisille yhteistyökumppaneille siltä osin, kuin se on välttämätöntä asiakassuhteen normaalia toteuttamista, myyjän lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamista, sekä markkinointia varten.Tietoja luovutetaan esimerkiksi kirjanpidon ja verotuksen kannalta välttämättömiin tarkoituksiin ulkoisille tahoille. Sähköpostimarkkinointiin käytettävät yhteystiedot on tallennettu markkinointipalveluntarjoajan serverille. Kolmansille tahoille luovutettavaa tietoa käsitellään GDPR-säännöstön mukaisesti.

 

Asiakkaan oikeudet

 

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy tietoihin, ja nähdä millaisia tietoja rekisterinpitäjällä on. Tiedot on mahdollista saada sähköisesti ja maksutta.

Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö ja pyytää niiden korjaamista tai poistamista, niiltä osin, kuin tämä ei ole muuta yrityksen toimintaa koskevien lakisääteisten velvollisuuksien, kuten kirjanpidon, kanssa ristiriidassa.

Pääsääntöisesti asiakkaan edellyttämiä toimenpiteitä voi aina pyytää tehtäväksi asiakaspalvelun kautta info@ghostwash.com.

Mikäli henkilötietojen käsittelyssä tai näistä annetuissa ohjeissa on puutteita, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle osoitteessa https://www.tietosuoja.fi/fi/

 

Rekisteritietojen säilyttäminen ja käyttö

 

Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja yhteistyökumppanit, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus tietojen käsittelyyn. Tietoja voidaan säilyttää sekä sähköisessä muodossa (esimerkiksi toiminnonohjausjärjestelmässä tai sähköpostilistoina) tai fyysisessä muodossa (esimerkiksi laskutukseen tai logistiikkaan liittyvät asiakirjat). Sähköisesti säilötyt henkilötiedot on teknisin keinoin suojattu. Fyysisessä muodossa säilytettävät henkilötiedot on suojattu lukitussa tilassa.

Verkkokaupassa voidaan hyödyntää evästeitä ostoskorin käyttöön, markkinoinnin kohdentamiseen ja markkinoinnin analytiikkaan. Tietoja käytetään anonyyminä aina kun mahdollista.