Asiakaspalvelu

+358 3 534 0053

Neve -vaahtopesuaine 1000ml

17,00 

SKU LAB28 Kategoria
Tuotekuvaus

Nève on ennennäkemättömän tehokas pH-arvoltaan neutraali shampoo. Nève on tiivis sekoitus biohajoavia ja fosfaattivapaita pinta-aktiivisia aineita. Se tarttuu puhdistettavaan pintaan, puhdistaa sen syvältä ja poistaa kaikenlaista saasteita ja tielikaa. Turvallinen käyttää pinnalla kuin pinnalla. Sen koostumukseen kuuluu kalsiumkarbonaatteja sitovia komponentteja, jotka mahdollistavat pesun kovallakin vedellä jättämättä vesitahroja. Soveltuu jopa käyttöön suorassa auringonpaisteessa,

KÄYTTÖOHJE: Käytettäessä vaahdottimella laimenna 1:25-1:50. Liian vähän laimennettu tuote luo liian raskaan vaahdon, joka ei tartu likaan optimaalisesti. Tuotetta voidaan käyttää myös esipesusprayna. Käytä tällöin laimentamattomana tai laimennettuna korkeintaan 1:20, riippuen pinnan likaisuudesta.

Sisältää: Dodecylbenzenesulphonic acid, sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkane, sodium salts

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Turvalausekkeet

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarlig ögonskada.

Skyddsangiveler

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.